Het plan

De ambities van Het Lagerhuis • Circulair gebouw • Levert energie • Lage energielasten Het Lagerhuis is uniek in het oosten. Het wordt zo veel mogelijk circulair gebouwd en is straks energieleverend. Dat betekent dat het gebouwd wordt van en met herbruikbare materialen, en dat het stras meer energie opwekt dan de bewoners nodig hebben. Dat is nog eens duurzaam!

Geeft energie

Koken, verwarmen en verkoelen, warm water en natuurlijk de stroom uit het stopcontact: de meeste energie komt van de zonnepanelen aan en op het gebouw. Die zijn niet zomaar op het dak gezet maar zo over het gebouw verdeeld, dat er de hele dag door energie wordt opgewekt en opgeslagen Het dak is er speciaal voor ontworpen en ook in de gevels zijn zonnepanelen opgenomen. Tegelijkertijd zorgen drievoudig isolatieglas, warmtewisselaars en bodemwarmte ervoor dat je maar heel weinig extra energie nodig hebt. Zo levert het gebouw meer stroom op dan het gebruikt, en kun je terugleveren aan het elektriciteitsnet.

Geeft energie

Sluit de kringloop

Bij circulair bouwen gaat het om slim (her)gebruik van duurzame grondstoffen en materialen. Niks is afval, alles wordt opnieuw gebruikt. Bij alle materialen wordt gelet op de kosten, de milieubelasting, hoe lang het mee kan, hoe het eruit ziet, of het makkelijk te onderhouden is en of het later herbruikbaar is. Dat geldt voor de bouwmaterialen en voor het hele pand. Dat wordt nu ingericht als woonruimte maar later krijgt het misschien een andere functie. Door de buitenkant, de binnenkant en de technische installaties los van elkaar te ontwerpen, is het gebouw later makkelijk opnieuw in te richten.

Sluit de kringloop

Jouw voordelen

 

  • Lage tot geen energielasten
  • Waardevast
  • Goed voor het milieu
  • Klaar voor de toekomst
  • Je kunt meer lenen door groene hypotheek